Aktualita
(Praha, 5.2.2014)

EURO OPERATOR a.s. členem asociace...

Společnost EURO OPERATOR a.s. splnila podmínky nutné pro vznik členství v AODT, a stala se tak dalším členem asociace. Vítáme ji mezi sebou, a věříme, že její vstup bude pro ni i pro dosavadní členy přínosem.


(Praha, 1.1.2014)

Peeringový uzel AODT minulý rok obsloužil přes 700000 hovorů...

Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o. sděluje, že za rok 2013 bylo na peeringovém uzlu AODT provoláno 1 299 342 minut a bylo dosaženo 713 372 obsloužených hovorů. Zahrnuty jsou běžné hovory mezi účastníky operátorů a poskytovatelů veřejné telefonní služby sdružených v AODT, včetně hovorů od jejich "suboperátorů". Automatické testovací hovory, kterými je průběžně kontrolována funkčnost systému, jsou ze statistik vyloučeny.


Řádnými členy asociace nyní jsou (řazeno abecedně):

Amcatel s.r.o.
Český bezdrát s.r.o.
Český bezdrát Mobile s.r.o.
Dragon Internet a.s.
EURO OPERATOR a.s.
Faster CZ spol. s r.o.
FAYN Telecommunications s.r.o.
IPEX a.s.
miniTEL s.r.o.
Quadruple a.s.
RIO Media a.s.
TERMS a.s.

Mimořádnými členy asociace jsou:

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
Unified Communications AG

Základní informace o asociaci

Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o. (AODT) byla založena zakladateli - pěti významnými českými operátory, poskytujícími hlasové služby prostřednictvím internetového protokolu, a to zakladatelskou smlouvou, uzavřenou dne 25. září 2007. Právní způsobilosti Asociace nabyla zápisem do registru sdružení právnických osob Magistrátu hlavního města Prahy ke dni 16. října 2007. Po dvouleté činnosti upravila na přelomu září a října roku 2009 AODT své stanovy, s cílem liberalizovat podmínky členství. Již během října a listopadu se rozšířila o další společnosti na současných osm členů a i nyní eviduje několik dalších zájemců o vstup.

AODT nadále zůstává sdružením otevřeným pro další právnické osoby, zejména telekomunikační operátory, kteří o členství projeví zájem a splní podmínky vymezené stanovami. Cílem a posláním Asociace je zejména obecná propagace a podpora rozvoje digitální telefonie a dalších moderních forem elektronických komunikací, zastupování a prosazování společných zájmů členů Asociace, včetně vytváření a kultivace korektního právního prostředí, a také standardizace a vzájemná technická koordinace mezi členy, případně i s dalšími subjekty, které budou mít o takové společné aktivity zájem.


Registrace asociace:


registrace asociace